Trang chủ - hoidialytphcm.com

0909 999 888 500 Hùng Vương, phường 4, quận 5, TP.HCM

logo

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT- TP.HỒ CHÍ MINH 

HỘI ĐỊA LÝ

IMG_7605
Trang chủ

Tin tức

Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Ảnh1

  Tin tức mới

  Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Thông tin KH&CN

  Tin tức & Sự kiện

  Hội Địa lý TPHCM

  25/03/2023 - 10:09
 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

  25/03/2023 - 10:09
 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

  25/03/2023 - 10:09
 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

  25/03/2023 - 10:09
 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

  25/03/2023 - 10:09
 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Video clip

  Tin tức nổi bật

  Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Hội Địa lý TPHCM

 • Mô tả

  Hội Địa lý TP.HCM được thành lập năm 2005 (trên cơ sở tách ra từ Hội Địa lý – Địa chất TP.HCM), trải qua thời gian hoạt động, Hội Địa lý TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

 • Facebook

  Liên kết website

  cong-ttdt-chinh-phu

  vusta

  cong-thong-tin-dt-ben-tre

  so-khcn-ben-tre

  vifotec

  Liên hệ

  Hội Địa lý Việt Nam 

  Địa chỉ : 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM
  Hotline : 090 8242135

  facebookcircleyoutubecircleicon-zlc

  Bản đồ